מבנה

ההתאחדות הלאומית ל DOG PULLER בישראל הינה חברה וחלק מההתאחדות הבינלאומית של ה DOG PULLER אשר הינה הגורם העיקרי ובעל הזכויות עבור הספורט בעולם.